Societăți comerciale

În domeniul Societăţilor Comerciale:

 1. am constituit, am modificat şi am dizolvat societăţi comerciale;
 2. am constituit, am implementat şi am radiat puncte de lucru ale societăţilor comerciale;
 3. am înfiinţat şi înregistrat pe teritoriul României Birourile de Reprezentanţă ale unor persoane juridice străine şi am derulat proceduri specifice pentru prelungirea autorizaţiilor de funcţionare a acestor Birouri de Reprezentanţă;
 4. am obţinut autorizaţiile de funcţionare a sediilor principale şi a sediilor secundare ale societăţilor comerciale şi am derulat procedurile specifice de prelungire a acestor autorizaţii;
 5. am obţinut autorizaţiile de construire şi de instalare de firme luminoase pentru însemnele publicitare ale societăţilor comerciale, am ţinut evidenţele şi am ordonat curent şi la scadenţă plăţile privind taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
 6. am asistat la şedinţele Consiliilor de Administraţie ale societăţilor comerciale pentru care, cu această ocazie, am redactat Procesele Verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie;
 7. am asistat la şedinţele Adunărilor Generale ale Asociaţilor sau ale Acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale pentru care, cu această ocazie, am redactat Procesele Verbale ale şedinţelor Adunărilor Generale respective;
 8. am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandam să fie interpretate anumite prevederi legale în materia societăţilor comerciale;
 9. am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Majoritatea acestor prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
 10. am redactat proiectele de împuterniciri acordate Directorilor Executivi sau altor persoane de către Consiliul de Administraţie sau de către alte organe statutare ale societăţilor comerciale;
 11. am redactat proiectele de Hotărâri ale Consiliilor de Administraţie sau ale Adunărilor Generale privind modul de organizare a acordării de împuterniciri între membrii Adunărilor Generale, Consiliilor de Administraţie sau Directoratelor ori Directorilor Executivi, în funcţie de situaţie;
 12. am efectuat misiuni de verificare a situaţiei juridice a unor societăţi comerciale în vederea cumpărării lor (misiuni de due diligence);
 13. etc.