Imobiliare

În domeniul Imobiliar:

 1. am redactat şi am revizuit contracte de vânzare - cumpărare de terenuri, hale industriale, sedii de firme, alte clădiri;
 2. am redactat şi am revizuit Promisiuni bilaterale de vânzare - cumpărare terenuri, hale industriale, sedii de firme, alte clădiri;
 3. am participat la negocierea unor Contracte de vânzare - cumpărare de terenuri, hale industriale, sedii de firme, alte clădiri;
 4. am efectuat toate demersurile pentru verificarea imobilelor achiziţionate de clienţii noştri, atât din punct de vedere al situaţiei juridice a acestora, cat şi din punct de vedere al regimului urbanistic la care sunt supuse;
 5. am redactat şi am revizuit contracte de închiriere referitoare la închirierea unor sedii de firmă sau hale industriale, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene şi am asistat clienţii noştri la preluarea, respectiv restituirea acestor spaţii;
 6. am redactat şi am revizuit contracte de intermediere imobiliară încheiate de clienţii noştri cu Agenţiile Imobiliare care au intermediat achiziţiile imobiliare ale clienţilor noştri, derulând în unele cazuri şi negocierea directă a acestor contracte;
 7. am redactat şi am revizuit Contracte de antrepriză referitoare la construcţia unor sedii de firmă sau hale industriale;
 8. am participat la negocierea unor Contracte de antrepriză referitoare la construcţia unor sedii de firmă sau hale industriale;
 9. am îndeplinit procedurile de înscriere, modificare, radiere în sau din Cartea Funciară a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra bunurilor imobile de orice tip, a ipotecilor sau a celorlalte operaţiuni care sunt supuse obligaţiilor legale relative la Cartea Funciară;
 10. am asistat unii dintre clienţii noştri în procesul de definitivare a Documentaţiilor Cadastrale, procedând la efectuarea unor activităţi specifice misiunilor de Project Management respectiv, selectarea şi recomandarea unor Experţi Cadastrali pe baza ofertelor furnizate de aceştia, redactarea şi negocierea contractelor de colaborare cu Experţii Cadastrali reţinuţi pentru redactarea Documentaţiilor Cadastrale, asigurarea legăturii între Experţii Cadastrali şi clienţii noştri în vederea finalizării în cele mai bune condiţii a Documentaţiilor Cadastrale etc.
 11. am asistat unii dintre clienţii noştri în procesul de edificare a unor construcţii industriale, procedând la efectuarea unor activităţi specifice misiunilor de Project Management pe latura juridica a acestor proiecte, fiind liantul între Arhitecţi, Autorităţile locale implicate, Constructor şi Beneficiarul lucrării;
 12. am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandăm să fie interpretate anumite prevederi legale în materia achiziţiilor imobiliare, regimul juridic al construcţiilor, regimul juridic al terenurilor etc.
 13. am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Majoritatea acestor prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
 14. am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile administrative de schimbare a regimului juridic al unor terenuri prin scoaterea din Circuitul Agricol;
 15. am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile administrative de schimbare a regimului juridic al unor terenuri prin trecere din Extravilanul localităţii unde se aflau acestea în Intravilanul acelor localităţi;
 16. etc.