Arbitraj, litigii, executări silite şi recuperări de creanţe

În domeniul domeniul Arbitraj, Litigii, Executări Silite şi Recuperări de Creanţe:

 1. am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile judiciare privind recuperarea unor debite acţionând, atât pe calea Somaţiei de Plata, cât şi pe calea Procedurii de Drept comun;
 2. am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile judiciare privind anularea sau constatarea nulităţii unor acte juridice, inclusiv titluri de proprietate asupra unor imobile, Contracte de ipoteca etc.
 3. am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile judiciare privind constatarea nulităţii unor clauze abuzive din contractele preformulate;
 4. am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile judiciare privind atragerea răspunderii societăţilor de asigurare;
 5. am redactat sau am revizuit Contracte de tranzacţie prin intermediul cărora am reuşit recuperarea unor debite, pentru clienţii noştri, în condiţii mai puţin costisitoare decât prin intermediul căilor judiciare;
 6. am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii de executare silită încheiate cu diverşi Executori Judecătoreşti;
 7. am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii de recuperare de debite cu diverse organizaţii specializate în recuperarea debitelor;
 8. am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii de recuperare de bunuri (autoturisme, utilaje industriale, utilaje agricole etc. vândute în leasing) cu diverse organizaţii specializate în recuperarea bunurilor;
 9. am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandăm să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Arbitrajului, Litigiilor sau Executărilor Silite redactând, spre exemplu, opinii legale (Note de Consultanţă) relativ la problemele legate de Procedurile Judiciare din România - care sunt, cât durează, care sunt şansele estimate de succes, Procedurile de Executare silită din România - care sunt, cât durează, care sunt şansele estimate de succes etc.
 10. am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
 11. etc.