Domenii de activitate

Suntem avocaţi de afaceri. Ne ocupam, cu succes, de rezolvarea aspectelor juridice specifice societăţilor comerciale şi a celor conexe activităţii societăţilor comerciale.

Astfel, am lucrat şi lucrăm în:

domeniul Societăţilor Comerciale

domeniul Imobiliar

domeniul Dreptului Muncii

domeniul Dreptului Comercial

domeniul Comunicaţiilor şi Internet-ului

domeniul Proprietăţii Intelectuale

domeniul Arbitraj, Litigii, Executări Silite şi Recuperări de Creanţe