Dreptul muncii

În domeniul Dreptului Muncii:

 1. am redactat sau am revizuit Contracte individuale de muncă;
 2. am redactat sau am revizuit Contracte colective de muncă;
 3. am redactat sau am revizuit Contracte de ucenicie;
 4. am redactat sau am revizuit Contracte de muncă temporară;
 5. am redactat sau am revizuit Contracte de punere la dispoziţie a salariaţilor angajaţi pe durată temporară;
 6. am redactat sau am revizuit Contracte de formare profesională;
 7. am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii privind servicii de recrutare de personal;
 8. am participat la negocierea Contractelor menţionate mai sus, precum şi a altor contracte cu incidenţă în domeniul Dreptului Muncii;
 9. am redactat sau am revizuit Regulamente de Ordine Interioară;
 10. am redactat sau am revizuit Procedurile Interne de Lucru care trebuie urmate în cadrul Angajatorilor - societăţi comerciale, atunci când prevederile legale impun respectarea unor termene sau condiţii în procesul de punere în practică a unor decizii cu incidenţă în domeniul Dreptului Muncii;
 11. am asistat unii dintre clienţii noştri în procesul de obţinere a autorizaţiilor legale necesare pentru exercitarea activităţii de Agent de Muncă Temporară;
 12. am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandăm să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Dreptului Muncii;
 13. am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se facilităţile oferite de Power Point;
 14. am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile administrative de obţinere a Permisului de Munca pentru angajaţii cetăţeni străini;
 15. etc.