Drept comercial

În domeniul Dreptului Comercial:

 1. am redactat sau am revizuit Contracte de vânzare - cumpărare privind automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, materiale de construcţii etc.
 2. am redactat sau am revizuit Contracte de închiriere privind automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, materiale de construcţii etc.
 3. am redactat sau am revizuit Contracte de leasing financiar şi leasing operaţional privind automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, materiale de construcţii etc.
 4. am redactat sau am revizuit Contracte de distribuţie privind automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, materiale de construcţii etc.
 5. am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii privind servicii de acordare de asistenţă tehnică, servicii de depanare de automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, echipamente informatice etc.
 6. am redactat sau am revizuit Contracte de buy-back, barter, novaţie, cesiune de creanţe, stipulaţie pentru altul, sponsorizare etc.
 7. am redactat sau am revizuit Contracte de gestiune de flote auto;
 8. am redactat sau am revizuit Contracte de gestiune de afaceri, Contracte de asociere în participaţiune, Contracte de consultanţă, Contracte de management, Contracte de mandat, Contracte de comision etc.
 9. am redactat sau am revizuit Contracte de antrepriză, sub-antrepriză, Contracte de servicii de proiectare, Contracte de prestări servicii pentru activităţi de controlor tehnic în construcţii etc.
 10. am redactat sau am revizuit Regulamente de participare la tombole sau promoţii comerciale;
 11. am redactat sau am revizuit Procedurile Interne de Lucru care trebuie urmate în cadrul societăţilor comerciale atunci când se încheie unul dintre contractele menţionate mai sus;
 12. am organizat din punct de vedere juridic lichidările de stoc ale unor puncte de lucru delocalizate de către clienţii noştri, parcurgând în acest sens toate procedurile legale obligatorii
 13. am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandam să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Dreptului Comercial redactând, spre exemplu, opinii legale (Note de Consultanţă) relativ la problemele legate de Garanţia Produselor, Drepturile şi Obligaţiile Consumatorilor, Condiţiile de îndeplinit pentru a putea fi considerat Comerciant conform legii române etc.
 14. am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
 15. etc.