Servicii

Suntem avocaţi de afaceri. Ne ocupam, cu succes, de rezolvarea aspectelor juridice specifice societăţilor comerciale şi a celor conexe activităţii societăţilor comerciale.

Astfel, am lucrat şi lucrăm în:

 • domeniul Societăţilor Comerciale unde:

  • am constituit, am modificat şi am dizolvat societăţi comerciale;
  • am constituit, am implementat şi am radiat puncte de lucru ale societăţilor comerciale;
  • am înfiinţat şi înregistrat pe teritoriul României Birourile de Reprezentanţă ale unor persoane juridice străine şi am derulat proceduri specifice pentru prelungirea autorizaţiilor de funcţionare a acestor Birouri de Reprezentanţă;
  • am obţinut autorizaţiile de funcţionare a sediilor principale şi a sediilor secundare ale societăţilor comerciale şi am derulat procedurile specifice de prelungire a acestor autorizaţii;
  • am obţinut autorizaţiile de construire şi de instalare de firme luminoase pentru însemnele publicitare ale societăţilor comerciale, am ţinut evidenţele şi am ordonat curent şi la scadenţă plăţile privind taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
  • am asistat la şedinţele Consiliilor de Administraţie ale societăţilor comerciale pentru care, cu această ocazie, am redactat Procesele Verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie;
  • am asistat la şedinţele Adunărilor Generale ale Asociaţilor sau ale Acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale pentru care, cu această ocazie, am redactat Procesele Verbale ale şedinţelor Adunărilor Generale respective;
  • am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandam să fie interpretate anumite prevederi legale în materia societăţilor comerciale;
  • am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Majoritatea acestor prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
  • am redactat proiectele de împuterniciri acordate Directorilor Executivi sau altor persoane de către Consiliul de Administraţie sau de către alte organe statutare ale societăţilor comerciale;
  • am redactat proiectele de Hotărâri ale Consiliilor de Administraţie sau ale Adunărilor Generale privind modul de organizare a acordării de împuterniciri între membrii Adunărilor Generale, Consiliilor de Administraţie sau Directoratelor ori Directorilor Executivi, în funcţie de situaţie;
  • am efectuat misiuni de verificare a situaţiei juridice a unor societăţi comerciale în vederea cumpărării lor (misiuni de due diligence);
  • etc.
 • domeniul Imobiliar unde:

  • am redactat şi am revizuit contracte de vânzare - cumpărare de terenuri, hale industriale, sedii de firme, alte clădiri;
  • am redactat şi am revizuit Promisiuni bilaterale de vânzare - cumpărare terenuri, hale industriale, sedii de firme, alte clădiri;
  • am participat la negocierea unor Contracte de vânzare - cumpărare de terenuri, hale industriale, sedii de firme, alte clădiri;
  • am efectuat toate demersurile pentru verificarea imobilelor achiziţionate de clienţii noştri, atât din punct de vedere al situaţiei juridice a acestora, cat şi din punct de vedere al regimului urbanistic la care sunt supuse;
  • am redactat şi am revizuit contracte de închiriere referitoare la închirierea unor sedii de firmă sau hale industriale, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene şi am asistat clienţii noştri la preluarea, respectiv restituirea acestor spaţii;
  • am redactat şi am revizuit contracte de intermediere imobiliară încheiate de clienţii noştri cu Agenţiile Imobiliare care au intermediat achiziţiile imobiliare ale clienţilor noştri, derulând în unele cazuri şi negocierea directă a acestor contracte;
  • am redactat şi am revizuit Contracte de antrepriză referitoare la construcţia unor sedii de firmă sau hale industriale;
  • am participat la negocierea unor Contracte de antrepriză referitoare la construcţia unor sedii de firmă sau hale industriale;
  • am îndeplinit procedurile de înscriere, modificare, radiere în sau din Cartea Funciară a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra bunurilor imobile de orice tip, a ipotecilor sau a celorlalte operaţiuni care sunt supuse obligaţiilor legale relative la Cartea Funciară;
  • am asistat unii dintre clienţii noştri în procesul de definitivare a Documentaţiilor Cadastrale, procedând la efectuarea unor activităţi specifice misiunilor de Project Management respectiv, selectarea şi recomandarea unor Experţi Cadastrali pe baza ofertelor furnizate de aceştia, redactarea şi negocierea contractelor de colaborare cu Experţii Cadastrali reţinuţi pentru redactarea Documentaţiilor Cadastrale, asigurarea legăturii între Experţii Cadastrali şi clienţii noştri în vederea finalizării în cele mai bune condiţii a Documentaţiilor Cadastrale etc.
  • am asistat unii dintre clienţii noştri în procesul de edificare a unor construcţii industriale, procedând la efectuarea unor activităţi specifice misiunilor de Project Management pe latura juridica a acestor proiecte, fiind liantul între Arhitecţi, Autorităţile locale implicate, Constructor şi Beneficiarul lucrării;
  • am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandăm să fie interpretate anumite prevederi legale în materia achiziţiilor imobiliare, regimul juridic al construcţiilor, regimul juridic al terenurilor etc.
  • am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Majoritatea acestor prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile administrative de schimbare a regimului juridic al unor terenuri prin scoaterea din Circuitul Agricol;
  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile administrative de schimbare a regimului juridic al unor terenuri prin trecere din Extravilanul localităţii unde se aflau acestea în Intravilanul acelor localităţi;
  • etc.
 • domeniul Dreptului Muncii unde:

  • am redactat sau am revizuit Contracte individuale de muncă;
  • am redactat sau am revizuit Contracte colective de muncă;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de ucenicie;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de muncă temporară;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de punere la dispoziţie a salariaţilor angajaţi pe durată temporară;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de formare profesională;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii privind servicii de recrutare de personal;
  • am participat la negocierea Contractelor menţionate mai sus, precum şi a altor contracte cu incidenţă în domeniul Dreptului Muncii;
  • am redactat sau am revizuit Regulamente de Ordine Interioară;
  • am redactat sau am revizuit Procedurile Interne de Lucru care trebuie urmate în cadrul Angajatorilor - societăţi comerciale, atunci când prevederile legale impun respectarea unor termene sau condiţii în procesul de punere în practică a unor decizii cu incidenţă în domeniul Dreptului Muncii;
  • am asistat unii dintre clienţii noştri în procesul de obţinere a autorizaţiilor legale necesare pentru exercitarea activităţii de Agent de Muncă Temporară;
  • am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandăm să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Dreptului Muncii;
  • am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se facilităţile oferite de Power Point;
  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile administrative de obţinere a Permisului de Munca pentru angajaţii cetăţeni străini;
  • etc.
 • domeniul Dreptului Comercial unde:

  • am redactat sau am revizuit Contracte de vânzare - cumpărare privind automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, materiale de construcţii etc.
  • am redactat sau am revizuit Contracte de închiriere privind automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, materiale de construcţii etc.
  • am redactat sau am revizuit Contracte de leasing financiar şi leasing operaţional privind automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, materiale de construcţii etc.
  • am redactat sau am revizuit Contracte de distribuţie privind automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, materiale de construcţii etc.
  • am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii privind servicii de acordare de asistenţă tehnică, servicii de depanare de automobile, utilaje industriale, utilaje agricole, echipamente informatice etc.
  • am redactat sau am revizuit Contracte de buy-back, barter, novaţie, cesiune de creanţe, stipulaţie pentru altul, sponsorizare etc.
  • am redactat sau am revizuit Contracte de gestiune de flote auto;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de gestiune de afaceri, Contracte de asociere în participaţiune, Contracte de consultanţă, Contracte de management, Contracte de mandat, Contracte de comision etc.
  • am redactat sau am revizuit Contracte de antrepriză, sub-antrepriză, Contracte de servicii de proiectare, Contracte de prestări servicii pentru activităţi de controlor tehnic în construcţii etc.
  • am redactat sau am revizuit Regulamente de participare la tombole sau promoţii comerciale;
  • am redactat sau am revizuit Procedurile Interne de Lucru care trebuie urmate în cadrul societăţilor comerciale atunci când se încheie unul dintre contractele menţionate mai sus;
  • am organizat din punct de vedere juridic lichidările de stoc ale unor puncte de lucru delocalizate de către clienţii noştri, parcurgând în acest sens toate procedurile legale obligatorii
  • am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandam să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Dreptului Comercial redactând, spre exemplu, opinii legale (Note de Consultanţă) relativ la problemele legate de Garanţia Produselor, Drepturile şi Obligaţiile Consumatorilor, Condiţiile de îndeplinit pentru a putea fi considerat Comerciant conform legii române etc.
  • am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
  • etc.
 • domeniul Comunicaţiilor şi Internet-ului unde:

  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile administrative de rezervare a unor domenii de internet;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de transfer al unor domenii de internet;
  • am redactat sau am revizuit Condiţiile de Utilizare a unor Site – uri;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de furnizare de acces la Internet:
  • am redactat sau am revizuit Contracte privind realizarea de Site – uri;
  • am redactat sau am revizuit Contracte privind mentenanţă de Site – uri;
  • am redactat sau am revizuit Contracte privind consultanta in domeniul IT;
  • am redactat sau am revizuit Contracte privind mentananţa a reţelelor şi a elementelor de birotica;
  • am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandăm să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Dreptului Comunicaţiilor redactând, spre exemplu, opinii legale (Note de Consultanţă) relativ la problemele legate de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Utilizarea Semnăturii Electronice şi efectele juridice ale acesteia etc.
  • am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
  • etc.
 • domeniul Proprietăţii Intelectuale unde:

  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile de rezervare a unor mărci;
  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile de protejare a unor modele industriale;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de transfer a drepturilor asupra unor mărci;
  • am redactat sau am revizuit Contracte privind transmiterea drepturilor patrimoniale de autor;
  • am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandam să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Dreptului Proprietăţii intelectuale redactând, spre exemplu, opinii legale (Note de Consultanţă) relativ la problemele legate de domeniul Dreptului Proprietăţii Intelectuale şi efectele juridice ale acestuia, incidenta legii privind drepturile de autor asupra unora dintre segmentele de activitate ale clienţilor noştri etc.
  • am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
  • etc.
 • domeniul Arbitraj, Litigii, Executări Silite şi Recuperări de Creanţe unde:

  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile judiciare privind recuperarea unor debite acţionând, atât pe calea Somaţiei de Plata, cât şi pe calea Procedurii de Drept comun;
  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile judiciare privind anularea sau constatarea nulităţii unor acte juridice, inclusiv titluri de proprietate asupra unor imobile, Contracte de ipoteca etc.
  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile judiciare privind constatarea nulităţii unor clauze abuzive din contractele preformulate;
  • am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile judiciare privind atragerea răspunderii societăţilor de asigurare;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de tranzacţie prin intermediul cărora am reuşit recuperarea unor debite, pentru clienţii noştri, în condiţii mai puţin costisitoare decât prin intermediul căilor judiciare;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii de executare silită încheiate cu diverşi Executori Judecătoreşti;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii de recuperare de debite cu diverse organizaţii specializate în recuperarea debitelor;
  • am redactat sau am revizuit Contracte de prestări servicii de recuperare de bunuri (autoturisme, utilaje industriale, utilaje agricole etc. vândute în leasing) cu diverse organizaţii specializate în recuperarea bunurilor;
  • am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandăm să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Arbitrajului, Litigiilor sau Executărilor Silite redactând, spre exemplu, opinii legale (Note de Consultanţă) relativ la problemele legate de Procedurile Judiciare din România - care sunt, cât durează, care sunt şansele estimate de succes, Procedurile de Executare silită din România - care sunt, cât durează, care sunt şansele estimate de succes etc.
  • am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
  • etc.