Comunicaţii şi Internet

În domeniul Comunicaţiilor şi Internet-ului:

 1. am îndeplinit, în numele şi interesul unora dintre clienţii noştri, procedurile administrative de rezervare a unor domenii de internet;
 2. am redactat sau am revizuit Contracte de transfer al unor domenii de internet;
 3. am redactat sau am revizuit Condiţiile de Utilizare a unor Site – uri;
 4. am redactat sau am revizuit Contracte de furnizare de acces la Internet:
 5. am redactat sau am revizuit Contracte privind realizarea de Site – uri;
 6. am redactat sau am revizuit Contracte privind mentenanţă de Site – uri;
 7. am redactat sau am revizuit Contracte privind consultanta in domeniul IT;
 8. am redactat sau am revizuit Contracte privind mentananţa a reţelelor şi a elementelor de birotica;
 9. am expus, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, modul în care recomandăm să fie interpretate anumite prevederi legale specifice domeniului Dreptului Comunicaţiilor redactând, spre exemplu, opinii legale (Note de Consultanţă) relativ la problemele legate de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Utilizarea Semnăturii Electronice şi efectele juridice ale acesteia etc.
 10. am redactat, la solicitarea unora dintre clienţii noştri, prezentări ale anumitor prevederi legale din legislaţia României, particularizând expunerile noastre la specificul activităţii clienţilor noştri. Aceste prezentări au fost realizate utilizându-se, din suita de programe Microsoft Office, facilităţile oferite de Power Point;
 11. etc.