Clasificarea internațională a produselor și serviciilor

Clasificarea NISA

(Ediţia a 11-a, Versiunea 2022)

Clasa 1 - Produse

Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi agricultură

Clasa 2 - Produse

Vopsele, coloranţi şi preparate utilizate pentru protecţia împotriva coroziunii

Clasa 3 - Produse

Preparate de toaletă nemedicinale, şi preparate de curăţare pentru utilizare casnică şi în alte medii

Clasa 4 - Produse

Unsori şi uleiuri industriale, combustibili şi surse de iluminat

Clasa 5 - Produse

Preparate farmaceutice şi alte preparate pentru scopuri medicale sau veterinare

Clasa 6 - Produse

Metale comune brute şi parţial prelucrate, inclusiv minereuri şianumite produse realizate din metale comune

Clasa 7 - Produse

Maşini şi maşini-unelte şi motoare

Clasa 8 - Produse

Unelte şi ustensile acţionate manual pentru efectuarea de sarcini precum găurirea, pilirea, tăierea şi perforarea

Clasa 9 - Produse

Aparate şi instrumente utilizate în scopuri ştiinţifice sau de cercetare, echipamente audiovizuale şi informatice, precum şi echipamente de protecţie şi salvare

Clasa 10 - Produse

Aparate chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, instrumente şi articole utilizate în general pentru diagnosticarea, tratarea sau ameliorarea funcţiei sau stării persoanelor şi animalelor

Clasa 11 - Produse

Aparate şi instalaţii de control al mediului, pentru iluminat, gătit, răcire şi igienizare

Clasa 12 - Produse

Vehicule şi aparate pentru transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, în aer sau pe apă

Clasa 13 - Produse

Arme de foc şi produse pirotehnice

Clasa 14 - Produse

Metale preţioase şi anumite obiecte realizate din metale preţioase sau placate cu acestea, precum bijuterii, ceasornice şi ceasuri, şi componente ale acestora

Clasa 15 - Produse

Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora

Clasa 16 - Produse

Hârtie, carton şi anumite articole fabricate din aceste materiale, precum şi rechizite de birou

Clasa 17 - Produse

Materiale izolante electrice, termice şi acustice şi materiale plastice pentru utilizare în fabricare sub formă de foi, plăci şi tije, precum şi anumite produse din cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică sau înlocuitori ai acestora

Clasa 18 - Produse

Articole din piele, imitaţii de piele şi anumite produse realizate din aceste materiale

Clasa 19 - Produse

Materiale de construcţii nemetalice, pentru clădiri şi construcţii

Clasa 20 - Produse

Mobilier şi părţi din acesta, precum şi anumite produse din lemn, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş, os de balenă, scoică, chihlimbar, sidef, spumă de mare, şi înlocuitori ai acestor materiale sau din materiale plastice

Clasa 21 - Produse

Mici aparate şi ustensile manuale de uz casnic şi de bucătărie, precum şi ustensile cosmetice şi de toaletă, sticlărie şi anumite articole din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă

Clasa 22 - Produse

Panză şi alte materiale pentru fabricarea velelor, frânghii, materiale de căptuşire, amortizare şi de umplutură şi materiale textile fibroase brute

Clasa 23 - Produse

Ațe și fire naturale sau sintetice pentru utilizare la produsele textile

Clasa 24 - Produse

Pânze şi huse din pânză pentru uz casnic

Clasa 25 - Produse

Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului, pentru uz uman

Clasa 26 - Produse

Articole necesare în croitorie, păr natural sau sintetic pentru purtare şi podoabe pentru păr, precum şi mici obiecte decorative destinate să împodobească o varietate de obiecte, care nu sunt incluse în alte clase

Clasa 27 - Produse

Produse destinate să acopere pardoselile şi pereţii construiţi anterior

Clasa 28 - Produse

Jucării, aparate pentru jocuri, echipamente sportive, articole de noutate şi amuzament, precum şi articole pentru pomul de Crăciun

Clasa 29 - Produse

Produse alimentare de origine animală, precum şi legume şi alte produse comestibile horticole care sunt pregătite sau conservate pentru consum

Clasa 30 - Produse

Produse alimentare de origine vegetală, cu excepția fuctelor și a legumelor, preparate sau conservate pentru consum, precum şi arome destinate îmbunătăţirii gustului alimentelor

Clasa 31 - Produse

Produsele crescute în pământ şi în apă care nu au fost supuse nici unei forme de pregătire pentru consum, animale şi plante vii, precum şi hrană pentru animale

Clasa 32 - Produse

Băuturi nealcoolice, precum şi bere

Clasa 33 - Produse

Băuturi alcoolice, esențe și extracte

Clasa 34 - Produse

Tutun și articole utilizate pentru fumat, precum și accesorii și recipiente legate de utilizarea acestora

Clasa 35 - Servicii

Servicii care implică administrarea afacerilor, funcționarea, organizarea, administrarea unei întreprinderi industriale sau comerciale, ca și servicii de publicitate, marketing și promovare

Clasa 36 - Servicii

Servicii referitoare la tranzacții bancare precum și alte tranzacții financiare, servicii de evaluare financiară, precum și activități de asigurări și imobiliare

Clasa 37 - Servicii

Servicii referitoare la construcţii, precum şi servicii privind restaurarea obiectelor, prin readucerea acestora la starea iniţială, sau conservarea acestora fără a le modifica proprietăţile fizice sau chimice

Clasa 38 - Servicii

Servicii care permit cel puţin unei părţi să comunice cu o alta, precumşi servicii de difuzare şi transmitere de date

Clasa 39 - Servicii

Servicii de transport al persoanelor, animalelor sau bunurilor dintr-un loc în altul (pe calea ferată, pe şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte) şi servicii legate în mod necesar de un astfel de transport, precum şi depozitarea bunurilor în orice fel de instalaţie de depozitare, depozite sau alte tipuri de clădire pentru păstrarea sau protejarea acestora

Clasa 40 - Servicii

Servicii oferite prin prelucrarea, transformarea sau producerea de obiecte sau substanţe organice sau anorganice, inclusiv servicii de fabricaţie personalizate, efectuate în contul unei alte persoane, la comanda şi specificaţiile acesteia

Clasa 41 - Servicii

Servicii care constau în toate formele de educație sau instruire, servicii al căror scop este divertismentul, amuzamentul sau recreația persoanelor, precum și prezentarea operelor de artă vizuale sau literare, publicului în scop cultural sau educațional

Clasa 42 - Servicii

Servicii furnizate de persoane, în legătură cu aspectele teoretice şi practice ale domeniilor complexe de activităţi, de exemplu, servicii de latoratoare ştiinţifice, inginerie, programarea computerelor, servicii de arhitectură sau design interior

Clasa 43 - Servicii

Servicii furnizate în legătură cu prepararea de alimente şi băuturi pentru consum, precum și servicii privind oferirea de cazare temporară

Clasa 44 - Servicii

Servicii de îngrijire medicală, inclusiv medicină alternativă, îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare oferite de persoane sau întreprinderi persoanelor şi animalelor, precum şi servicii referitoare la agricultură, acvacultură, horticultură şi silvicultură

Clasa 45 - Servicii

Servicii juridice, servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii personale şi sociale prestate de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor