Abonare newsletter

Subscripții
Abonează-te pentru a primi notificări automate de fiecare dată când este publicat un Monitor Oficial nou.
Se afișează 1 - 100 din 86464 acte nomative (1332 monitoare oficiale)

Monitorul Oficial numărul 173 din 04 Martie 2024

 1. Lege pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție. Nr. 30 / 29 Februarie 2024, Parlamentul României
  Lege
  Parlamentul României
 2. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție. Nr. 173 / 29 Februarie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 3. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Apold, Unitatea de Producție VI Apold, județul Mureș. Nr. 234 / 6 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 4. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Homorod, Unitatea de Producție VII Homorod, județul Brașov. Nr. 284 / 8 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 5. Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2024. Nr. 734 / 1 Martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Ordin
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Monitorul Oficial numărul 171 din 01 Martie 2024

 1. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. Nr. 170 / 29 Februarie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 2. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. Nr. 27 / 29 Februarie 2024, Parlamentul României
  Lege
  Parlamentul României
 3. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană. Nr. 172 / 29 Februarie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 4. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană. Nr. 29 / 29 Februarie 2024, Parlamentul României
  Lege
  Parlamentul României
 5. Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler. Nr. 174 / 1 Martie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 6. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 175 / 1 Martie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 7. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 176 / 1 Martie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 8. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 177 / 1 Martie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 9. Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror. Nr. 179 / 1 Martie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 10. Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror. Nr. 178 / 1 Martie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 11. Hotărâre pentru aprobarea plății unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în vederea implementării, în anul 2024, a Foii de parcurs România-OCDE pentru cooperare în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare. Nr. 176 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 12. Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Nr. 181 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 13. Decizie privind aprobarea actelor adiționale nr. 4 la contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiționalități pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea implementării obligațiilor de serviciu public feroviar din România, precum și pentru aprobarea metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziționat cu fonduri europene. Nr. 41 / 28 Februarie 2024, Autoritatea pentru Reformă Feroviară
  Decizie
  Autoritatea pentru Reformă Feroviară
 14. Ordin pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2023-31 decembrie 2023, determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare. Nr. 89 / 1 Martie 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Ordin
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 15. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2024. Nr. 401 / 1 Martie 2024, Ministerul Finanțelor
  Ordin
  Ministerul Finanțelor

Monitorul Oficial numărul 170 din 01 Martie 2024

 1. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Bisericilor Reformate I-X din Târgu Mureș, Bisericii Romano-Catolice Acățari și Parohiei Reformate Budiu Mic, Unitatea de Producție I Budiu Mic, județul Mureș. Nr. 132 / 2 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 2. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând persoanei fizice Păun Raluca, Unitatea de Producție I Tisău, județul Buzău. Nr. 150 / 2 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 3. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Crasna, Unitatea de Producție I Crasna, județul Sălaj. Nr. 173 / 2 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 4. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Gheorghe Doja, Unitatea de Producție I Gheorghe Doja, județul Mureș. Nr. 215 / 6 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 5. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății Danubiana Industrial Park - S.R.L.. Nr. 867 / 20 Februarie 2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Ordin
  Ministerul Dezvoltării
 6. Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public. Nr. 1189 / 22 Februarie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 7. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aprobarea investițiilor operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție concesionari, ce constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în stațiile electrice de transformare proprii. Nr. 3 / 21 Februarie 2024, Autoritatea Națională de Reglementareîn Domeniul Energiei
  Ordin
  Autoritatea Națională de Reglementareîn Domeniul Energiei

Monitorul Oficial numărul 169 din 01 Martie 2024

 1. Ordin privind aprobarea Procedurii de acordare și plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“. Nr. 88 / 28 Februarie 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Ordin
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 2. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând orașului Năsăud, Unitatea de Producție I Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Nr. 139 / 2 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 3. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Almaș (U.P. IX Răstolț), Direcția Silvică Sălaj. Nr. 291 / 8 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului

Monitorul Oficial numărul 168 din 29 Februarie 2024

 1. Ordonanță de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Nr. 13 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Ordonanță de urgență
  Guvernul României

Monitorul Oficial numărul 167 din 29 Februarie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 383 alin. (3) și (4) din Codul de procedură penală. Nr. 580 / 31 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală. Nr. 588 / 31 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Hotărâre privind repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă“. Nr. 177 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României

Monitorul Oficial numărul 166 din 29 Februarie 2024

 1. Ordonanță de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Nr. 14 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Ordonanță de urgență
  Guvernul României
 2. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară Covasna, Ilfov și Satu Mare. Nr. 149 / 22 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Nr. 169 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României

Monitorul Oficial numărul 165 din 29 Februarie 2024

 1. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile. Nr. 167 / 28 Februarie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 2. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile. Nr. 24 / 28 Februarie 2024, Parlamentul României
  Lege
  Parlamentul României
 3. Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I. Nr. 25 / 28 Februarie 2024, Parlamentul României
  Lege
  Parlamentul României
 4. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I. Nr. 168 / 28 Februarie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 5. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010. Nr. 545 / 24 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 6. Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 . Nr. 12 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Ordonanță de urgență
  Guvernul României
 7. Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Nr. 164 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 8. Hotărâre privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare și găzduire a Misiunii Economice a Francofoniei ce va avea loc la București în perioada 27-29 martie 2024. Nr. 166 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 9. Hotărâre pentru autorizarea condiționată a investiției străine directe prevăzute de Avizul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe nr. 35 din 12.02.2024 . Nr. 165 / 28 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 10. Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenței nominale a Consiliului consultativ al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Nr. 80 / 29 Februarie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 11. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florinel-Marian Sgărdea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Institutului Național de Statistică. Nr. 79 / 29 Februarie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 12. Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor. Nr. 32 / 21 Februarie 2024, Ministerul Afacerilor Interne
  Ordin
  Ministerul Afacerilor Interne
 13. Decizie privind respingerea solicitării pentru obținerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Huawei Technologies - S.R.L., Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft și Huawei Technologies Co., Ltd.. Nr. 81 / 29 Februarie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 14. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Tarnița (U.P. III Crainici), Direcția Silvică Mehedinți. Nr. 319 / 14 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului

Monitorul Oficial numărul 164 din 29 Februarie 2024

 1. Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 24 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Iași din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Nr. 158 / 22 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 2. Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016. Nr. 7585 / 21 Februarie 2024, Serviciul Român de Informații
  Ordin
  Serviciul Român de Informații
 3. Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016. Nr. M.19 / 7 Februarie 2024, Ministerul Apărării Naționale
  Ordin
  Ministerul Apărării Naționale
 4. Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016. Nr. 25 / 13 Februarie 2024, Ministerul Afacerilor Interne
  Ordin
  Ministerul Afacerilor Interne
 5. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Pianu, Unitatea de Producție III Comuna Pianu, fond forestier situat pe raza județului Hunedoara. Nr. 212 / 6 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 6. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Bujoreni și proprietate privată aparținând Magic Panorama Verde - S.R.L., Unitatea de Producție I Bujoreni, județul Vâlcea. Nr. 321 / 14 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 7. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea - S.A. pentru locația din comuna Tămășeu, județul Bihor. Nr. 658 / 16 Ianuarie 2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Ordin
  Ministerul Dezvoltării
 8. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății VGP Park Timișoara Three - S.R.L.. Nr. 703 / 26 Ianuarie 2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Ordin
  Ministerul Dezvoltării
 9. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății Parc Industrial Gorj - S.A. pentru locația din comuna Bălești, județul Gorj. Nr. 740 / 2 Februarie 2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Ordin
  Ministerul Dezvoltării
 10. Regulament privind modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013. Nr. 4 / 21 Februarie 2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară
  Regulament
  Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial numărul 163 din 28 Februarie 2024

 1. Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. Nr. 14 / 27 Februarie 2024, Camera Deputaților
  Hotărâre
  Camera Deputaților
 2. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“. Nr. 33 / 22 Februarie 2024, Ministerul Afacerilor Interne
  Ordin
  Ministerul Afacerilor Interne

Monitorul Oficial numărul 162 din 27 Februarie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 alin. (12) din Codul de procedură penală. Nr. 584 / 31 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală. Nr. 585 / 31 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Ordonanță de urgență privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027. Nr. 11 / 22 Februarie 2024, Guvernul României
  Ordonanță de urgență
  Guvernul României
 4. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Câmpina (U.P. I Câmpina, U.P. II Cheile Brebului, U.P. III Florei, U.P. IV Prislop, U.P. VI Mușița și U.P. XII Măgureni), Direcția Silvică Prahova. Nr. 228 / 6 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului

Monitorul Oficial numărul 161 din 27 Februarie 2024

 1. Ordin privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2024. Nr. 41 / 21 Februarie 2024, Autoritatea Națională de Management al Calitățiiîn Sănătate
  Ordin
  Autoritatea Națională de Management al Calitățiiîn Sănătate
 2. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Hunedoara (U.P. IV Runcu, U.P. V Zlaști și U.P. VI Valea Roatei), Direcția Silvică Hunedoara. Nr. 217 / 6 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 3. Ordin privind aprobarea hărților strategice de zgomot elaborate de către Compania Națională „Aeroporturi București“ pentru aeroporturile internaționale Henri Coandă - București și București Băneasa - Aurel Vlaicu. Nr. 684 / 19 Februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Ordin
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 4. Ordin privind aprobarea Listei unităților de învățământ preuniversitar incluse în Programul național „Masă sănătoasă“ în anul 2024. Nr. 3840 / 23 Februarie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 5. Ordin privind aprobarea Listei unităților de învățământ preuniversitar incluse în Programul național „Masă sănătoasă“ în anul 2024. Nr. 81 / 27 Februarie 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Ordin
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Monitorul Oficial numărul 160 din 27 Februarie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, ale art. 38 alin. (2) și (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 14 alin. (1) și (5) și ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, precum și ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Nr. 557 / 24 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative . Nr. 10 / 22 Februarie 2024, Guvernul României
  Ordonanță de urgență
  Guvernul României
 3. Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor și tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate. Nr. 273 / 20 Februarie 2024, Agenția Națională pentru Sport
  Ordin
  Agenția Națională pentru Sport
 4. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Ilva Mare, Unitatea de Producție I Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud. Nr. 302 / 9 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 5. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Sadova (U.P. IV Sadova), Direcția Silvică Dolj. Nr. 322 / 14 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 6. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești. Nr. 1218 / 26 Februarie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 7. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.901/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0023, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică: I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, aferent Planului național de redresare și reziliență. Nr. 1219 / 26 Februarie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 8. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.900/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, investiția specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului național de redresare și reziliență. Nr. 1220 / 26 Februarie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 9. Decizie privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, precum și desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere. Nr. 38 / 26 Februarie 2024, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
  Decizie
  Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
 10. Normă privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților . Nr. 3 / 19 Februarie 2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară
  Normă
  Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial numărul 159 din 27 Februarie 2024

 1. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Doftana (U.P. VII Doftănița, U.P. VIII Negrașu și U.P. XI Mislea), Direcția Silvică Prahova. Nr. 229 / 6 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 2. Ordin privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia. Nr. 372 / 8 Februarie 2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  Ordin
  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
 3. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de inspecție pentru judecători, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 247/2024. Nr. 353 / 26 Februarie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii
  Hotărâre
  Consiliul Superior al Magistraturii
 4. Decizie privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme, prevăzute în tabelele din Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784 A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte. Nr. 35 / 14 Februarie 2024, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
  Decizie
  Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Monitorul Oficial numărul 158 din 27 Februarie 2024

 1. Decizie privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru funcția de membru al biroului consiliului teritorial, de reprezentant al colegiului teritorial în Consiliul național al Colegiului Medicilor din România și de vicepreședinte al Biroului executiv al Colegiului Medicilor din România, a componenței Comisiei Electorale Centrale, precum și aprobarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de membru în biroul consiliului colegiului teritorial, de reprezentant al colegiului teritorial în Consiliul național al Colegiului Medicilor din România și de vicepreședinte coordonator al Comisiei economico-sociale și de asigurări sociale de sănătate în Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România, pentru un mandat incomplet. Nr. 3 / 16 Februarie 2024, Colegiul Medicilor din România
  Decizie
  Colegiul Medicilor din România

Monitorul Oficial numărul 157 din 26 Februarie 2024

 1. Acord între Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii . Nr. - / 18 August 2023, -
  Acord
  -
 2. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, semnat la București la 18 august 2023. Nr. 23 / 23 Februarie 2024, Parlamentul României
  Lege
  Parlamentul României
 3. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, semnat la București la 18 august 2023. Nr. 166 / 23 Februarie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 4. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Nr. 544 / 24 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 5. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea. Nr. 144 / 22 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție la infrastructură din cazarma 2645 Babadag“. Nr. 145 / 22 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 7. Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării la București a celei de-a opta Întâlniri a președinților curților de apel din Uniunea Europeană în perioada 12-14 iunie 2024. Nr. 146 / 22 Februarie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 8. Decizie pentru numirea domnului Radu-Dumitru Antohi în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Nr. 77 / 26 Februarie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 9. Decizie pentru acordarea autorizării BINBOX GLOBAL SERVICES - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G. Nr. 78 / 26 Februarie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 10. Ordin privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare. Nr. 128 / 19 Februarie 2024, Agenția Națională pentru Resurse Minerale
  Ordin
  Agenția Națională pentru Resurse Minerale
 11. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Tușnad, Asociației Composesorale Tușnad, Parohiei Romano-Catolice Vrabia, Parohiei Romano-Catolice Tușnad Sat, Parohiei Romano-Catolice Tușnad Nou și persoanelor fizice Darvas Terez, Darvas Ferenc și Miklos Elisabeta, Unitatea de Producție XXXI Tușnad, județul Harghita. Nr. 149 / 2 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 12. Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Dej (U.P. V Dej), Direcția Silvică Cluj. Nr. 293 / 8 Februarie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 13. Decizie privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerației cuvenite producătorilor de fonograme, prevăzută la pct. 1 subpct. (5) din Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental și lucrativ, prevăzută în protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007. Nr. 36 / 14 Februarie 2024, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
  Decizie
  Oficiul Român pentru Drepturile de Autor