Abonare newsletter

Abonează-te pentru a primi notificări automate de fiecare dată când este publicat un Monitor Oficial nou.
Subscripții
Se afișează 1 - 100 din 89557 acte nomative (1332 monitoare oficiale)

Monitorul Oficial numărul 575 din 20 Iunie 2024

 1. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România - Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență B - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 1 februarie 2024 și la Luxemburg la 5 februarie 2024. Nr. 947 / 14 Iunie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 2. Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România - Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență B - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 1 februarie 2024 și la Luxemburg la 5 februarie 2024. Nr. 189 / 14 Iunie 2024, Paramentul României
  Lege
  Paramentul României
 3. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (5) coroborate cu cele ale alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în redactarea anterioară modificării și completării prin Legea nr. 152/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România. Nr. 720 / 12 Decembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 4. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. e) teza a doua din Legea cetățeniei române nr. 21/1991. Nr. 103 / 7 Martie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 5. Ordin pentru aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare, acordate în urma concursului public de oferte - Runda 101/2023. Nr. 246 / 12 Iunie 2024, Agenția Națională pentru Resurse Minerale
  Ordin
  Agenția Națională pentru Resurse Minerale
 6. Ordin privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare. Nr. 243 / 11 Iunie 2024, Agenția Națională pentru Resurse Minerale
  Ordin
  Agenția Națională pentru Resurse Minerale
 7. Ordin privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de faună sălbatică. Nr. 1331 / 12 Iunie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 8. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Sfera“ din municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Nr. 4496 / 27 Mai 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 9. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Internațională „Spectrum“ din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. Nr. 4499 / 27 Mai 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 10. Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru organizarea și funcționarea programelor de studii universitare integrate organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România, finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă. Nr. 4637 / 11 Iunie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației

Monitorul Oficial numărul 574 din 20 Iunie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală. Nr. 67 / 1 Februarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (4) și (5) și ale art. 104 alin. (7) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Nr. 69 / 1 Februarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism „Reactualizare Plan urbanistic general și Regulament local de urbanism comuna Săsciori, județul Alba“. Nr. 671 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Ordin privind acordarea acreditării unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Montessori Universe“ din municipiul București, sectorul 1. Nr. 4478 / 22 Mai 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 5. Ordin privind ridicarea autorizației de funcționare provizorie și intrarea în lichidare a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Ecaterina Teodoroiu“ din municipiul Făgăraș, județul Brașov. Nr. 4480 / 22 Mai 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 6. Decizie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Nr. 24 / 20 Mai 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție
  Decizie
  Înalta Curte de Casație și Justiție

Monitorul Oficial numărul 573 din 19 Iunie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Nr. 143 / 19 Martie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.471/2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR. Nr. 1185 / 13 Iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Ordin
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 3. Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 181/2023. Nr. 1494 / 19 Iunie 2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  Ordin
  Ministerul Economiei
 4. Decizie Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii. Nr. 8 / 20 Mai 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție
  Decizie
  Înalta Curte de Casație și Justiție

Monitorul Oficial numărul 572 din 19 Iunie 2024

 1. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler. Nr. 951 / 19 Iunie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 2. Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror. Nr. 957 / 19 Iunie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 3. Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Maramureș, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Ariniș, județul Maramureș. Nr. 659 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Nicolae Ivășchescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Cancelariei Prim-Ministrului. Nr. 195 / 19 Iunie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 5. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Constantin Saragea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Energiei. Nr. 197 / 19 Iunie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 6. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lucreția Tănase a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe. Nr. 196 / 19 Iunie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 7. Ordin pentru modificarea Metodologiei de instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2.646/2021. Nr. 3367 / 7 Iunie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 8. Ordin privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii de ierarhizare a structurilor de obstetrică-ginecologie, neonatologie și pediatrie care asigură servicii de terapie intensivă pentru nou-născuți și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență. Nr. 3368 / 7 Iunie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății

Monitorul Oficial numărul 571 din 19 Iunie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, precum și ale art. I pct. 1 din aceeași ordonanță de urgență [cu referire la art. 5 alin. (1) pct. 72 teza finală din Legea nr. 85/2014]. Nr. 479 / 21 Septembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.718 din Codul civil din 1864. Nr. 85 / 21 Februarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007. Nr. 670 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 565/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Nr. 565 / 19 Iunie 2024, Guvernul României
  Rectificare
  Guvernul României

Monitorul Oficial numărul 570 din 19 Iunie 2024

 1. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului. Nr. 83 / 18 Iunie 2024, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Nr. 36 / 30 Ianuarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004. Nr. 37 / 30 Ianuarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 4. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 634 din Codul de procedură civilă. Nr. 50 / 30 Ianuarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 5. Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului administrativ dintre autoritățile competente din România și din Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023, pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023. Nr. 650 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Hotărâre privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Nr. 655 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 7. Hotărâre privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Olt și Palatul Copiilor „Adrian Băran“ din Slatina. Nr. 658 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 8. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar, a adresei poștale, a denumirii și a descrierii tehnice ale bunului imobil cu nr. MF 35516, din domeniul public al statului, aflat în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar. Nr. 665 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 9. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Nr. 3519 / 13 Iunie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății

Monitorul Oficial numărul 569 din 18 Iunie 2024

 1. Comunicat privind lista partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European - 9 iunie 2024. Nr. - / 18 Iunie 2024, Biroul Electoral Central
  Comunicat
  Biroul Electoral Central
 2. Proces-verbal privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024. Nr. - / 18 Iunie 2024, Biroul Electoral Central
  Proces-verbal
  Biroul Electoral Central

Monitorul Oficial numărul 568 din 18 Iunie 2024

 1. Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Programului privind industria europeană de apărare și a unui cadru de măsuri care să asigure disponibilitatea și furnizarea la timp a produselor din domeniul apărării („EDIP“) - COM (2024) 150 final. Nr. 79 / 11 Iunie 2024, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 2. Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei - COM (2024) 159 final. Nr. 80 / 11 Iunie 2024, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 3. Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Clădim viitorul integrând natura: stimularea biotehnologiei și a producției biotehnologice în Uniunea Europeană - COM (2024) 137 final. Nr. 81 / 11 Iunie 2024, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 4. Hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator. Nr. 82 / 18 Iunie 2024, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 5. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Nr. 48 / 30 Ianuarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 6. Hotărâre privind actualizarea denumirii, valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor. Nr. 656 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 7. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism și cultură, investiția 7. Nr. 2951 / 6 Iunie 2024, Ministerul Culturii
  Ordin
  Ministerul Culturii
 8. Ordin privind virarea de către instituțiile de învățământ superior de stat a procentului de 5% din sumele încasate de la studenții și cursanții străini către Ministerul Educației. Nr. 4694 / 12 Iunie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 9. Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2023 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți. Nr. 3 / 10 Iunie 2024, Banca Națională a României
  Regulament
  Banca Națională a României

Monitorul Oficial numărul 566 din 18 Iunie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. III pct. 3 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Nr. 562 / 31 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Nr. 571 / 31 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și ale art. 5 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Nr. 577 / 31 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 4. Hotărâre privind includerea și, respectiv, comasarea unor poziții în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, prin Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Craiova, și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale municipiul Caracal. Nr. 616 / 6 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Hotărâre privind organizarea și funcționarea Muzeului Național „Brukenthal“, precum și pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Nr. 657 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Ordin privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele exemplare din specia Pelecanus crispus. Nr. 1308 / 7 Iunie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului

Monitorul Oficial numărul 565 din 18 Iunie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, în ceea ce privește sintagma „precum și pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestor acte“. Nr. 5 / 30 Ianuarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Constanța, județul Constanța. Nr. 614 / 6 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bonțida, județul Cluj. Nr. 615 / 6 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Buzău-Focșani“. Nr. 648 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ulmi, județul Dâmbovița. Nr. 660 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Viișoara, județul Cluj. Nr. 661 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 7. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Sovata, județul Mureș. Nr. 662 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României

Monitorul Oficial numărul 564 din 18 Iunie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017, în ansamblul său, și a dispozițiilor art. 73, 74 și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Nr. 84 / 14 Februarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Hotărâre privind modificarea adresei, denumirii, valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău. Nr. 652 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului. Nr. 653 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul cu numărul MF 150370, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța în administrarea Ministerului Finanțelor - Autoritatea Vamală Română. Nr. 654 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Rose Jody Gavin. Nr. 663 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, a codului de clasificare, a denumirii, a adresei și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău. Nr. 666 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 7. Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Kanaval Maryia. Nr. 664 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 8. Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2024-14 mai 2025. Nr. 1339 / 14 Iunie 2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 9. Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 125 de ani de la nașterea lui George Călinescu. Nr. 24 / 13 Iunie 2024, Banca Națională a României
  Circulară
  Banca Națională a României
 10. Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2024. Nr. 26 / 13 Iunie 2024, Banca Națională a României
  Circulară
  Banca Națională a României
 11. Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2024. Nr. 25 / 13 Iunie 2024, Banca Națională a României
  Circulară
  Banca Națională a României
 12. Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2024. Nr. 27 / 13 Iunie 2024, Banca Națională a României
  Circulară
  Banca Națională a României

Monitorul Oficial numărul 563 din 17 Iunie 2024

 1. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății. Nr. 66 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Ordonanță de urgență
  Guvernul României
 2. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului - Palatul Victoria“. Nr. 667 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor și a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Nr. 668 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Ordin pentru modificarea unor acte normative. Nr. 2219 / 17 Iunie 2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Ordin
  Ministerul Dezvoltării
 5. Ordin pentru modificarea unor acte normative. Nr. 1316 / 14 Iunie 2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  Ordin
  Ministerul Economiei
 6. Ordin pentru modificarea unor acte normative. Nr. 243 / 13 Iunie 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Ordin
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 7. Ordin pentru modificarea unor acte normative. Nr. 20836 / 14 Iunie 2024, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
  Ordin
  Ministerul Cercetării
 8. Ordin pentru modificarea unor acte normative. Nr. 1043 / 11 Iunie 2024, Ministerul Finețelor
  Ordin
  Ministerul Finețelor

Monitorul Oficial numărul 562 din 17 Iunie 2024

 1. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă către Societatea Complexul Energetic „Valea Jiului“ - S.A.. Nr. 946 / 14 Iunie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 2. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă către Societatea Complexul Energetic „Valea Jiului“ - S.A.. Nr. 188 / 14 Iunie 2024, Paramentul României
  Lege
  Paramentul României
 3. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 483 alin. (2) teza întâi cu referire la sintagma „conflictele de muncă și de asigurări sociale“ din Codul de procedură civilă. Nr. 676 / 28 Noiembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 4. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (3) din Codul penal. Nr. 757 / 14 Decembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 5. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2017, în ansamblul său. Nr. 106 / 7 Martie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 6. Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. Nr. 3369 / 7 Iunie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății

Monitorul Oficial numărul 561 din 17 Iunie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative, ale art. 69 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și ale art. 27 din Codul de procedură civilă, respectiv ale dispozițiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, ale art. 287^16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, în interpretarea dată acestora prin Decizia nr. 20 din 5 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii, precum și ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Nr. 44 / 30 Ianuarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate și propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru mandatarea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor și pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor. Nr. 1168 / 6 Iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Ordin
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 3. Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice cu finanțare din Programul Sănătate. Nr. 3433 / 11 Iunie 2024, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății

Monitorul Oficial numărul 560 din 17 Iunie 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 160 alin. (1) lit. b) și ale art. 228 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Nr. 13 / 30 Ianuarie 2024, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Hotărâre pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret. Nr. 641 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru în cadrul Fundației Europene pentru Tineret . Nr. 642 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sectorul 6, București“. Nr. 644 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 4 la Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. Nr. 643 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pe anul 2024 către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în vederea finanțării participării României la grupul de lucru al practicienilor în domeniul achizițiilor publice. Nr. 646 / 13 Iunie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României