Abonare newsletter

Subscripții
Abonează-te pentru a primi notificări automate de fiecare dată când este publicat un Monitor Oficial nou.
Se afișează 1 - 100 din 82848 acte nomative (1332 monitoare oficiale)

Monitorul Oficial numărul 875 din 28 Septembrie 2023

 1. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 29 septembrie 2023. Nr. 6 / 28 Septembrie 2023, Senatul României
  Decizie
  Senatul României
 2. Hotărâre privind modificarea și completarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar și scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Spitalul General Căi Ferate Sibiu, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Nr. 874 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare, codului de clasificație și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Nr. 883 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Hotărâre pentru aprobarea Acordului administrativ dintre Ministerul Afacerilor Interne al României și Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, semnat la Viena la 23 august 2023. Nr. 890 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Acord între Ministerul Afacerilor Interne al României și Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (denumit în continuare Acord administrativ). Nr. - / 23 August 2023, -
  Acord
  -
 6. Ordin pentru aprobarea exceptării de la aplicarea prevederilor art. 11 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, a programelor gestionate de Agenția Națională a Zonei Montane, pe perioada implementării investițiilor, respectiv până la data de 29.12.2023. Nr. 3242 / 20 Septembrie 2023, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 7. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora. Nr. 3278 / 22 Septembrie 2023, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 8. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora. Nr. 804 / 25 Septembrie 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  Ordin
  Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 9. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius“ din municipiul Carei, județul Satu Mare. Nr. 5959 / 30 August 2023, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 10. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Camăr, județul Sălaj. Nr. 5972 / 30 August 2023, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 11. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Fundației Just 4 Kids pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Just 4 Kids“ din municipiul București, sectorul 4. Nr. 6000 / 30 August 2023, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 12. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Căteasca din comuna Căteasca, județul Argeș. Nr. 6008 / 30 August 2023, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației

Monitorul Oficial numărul 874 din 28 Septembrie 2023

 1. Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica. Nr. 259 / 27 Septembrie 2023, Parlamentul României
  Lege
  Parlamentul României
 2. Acord între România și Muntenegru în domeniul securității sociale. Nr. - / 22 Iulie 2022, -
  Acord
  -
 3. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica. Nr. 1178 / 27 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 4. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler. Nr. 1182 / 28 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 5. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural. Nr. 1183 / 28 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 6. Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer. Nr. 1184 / 28 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 7. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer. Nr. 1185 / 28 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 8. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 1186 / 28 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 9. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 1187 / 28 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 10. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 1188 / 28 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 11. Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror. Nr. 1189 / 28 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 12. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Darius-Georgel Vodă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Nr. 391 / 28 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 13. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Popescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Nr. 392 / 28 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 14. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Gheorghe-Dănuț Bogdan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Nr. 393 / 28 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 15. Decizie privind numirea doamnei Violeta Mușat în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Nr. 394 / 28 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 16. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Munteanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Hunedoara. Nr. 396 / 28 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 17. Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 454/2022 privind constituirea Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora. Nr. 395 / 28 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 18. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu. Nr. 3288 / 25 Septembrie 2023, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății

Monitorul Oficial numărul 873 din 28 Septembrie 2023

 1. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, datelor de identificare și adresei unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale. Nr. 879 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 2. Ordin privind aprobarea Metodologiei de identificare și declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulație și categorie de trenuri. Nr. 1712 / 21 Septembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Ordin
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 3. Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora. Nr. 3241 / 20 Septembrie 2023, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 4. Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora. Nr. 800 / 22 Septembrie 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  Ordin
  Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Monitorul Oficial numărul 872 din 28 Septembrie 2023

 1. Sentință civilă Secția contencios administrativ și fiscal. Nr. 124/2020 / 14 Decembrie 2020, Curtea de Apel Iași
  Sentință civilă
  Curtea de Apel Iași

Monitorul Oficial numărul 871 din 28 Septembrie 2023

 1. Lege pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Nr. 258 / 27 Septembrie 2023, Parlamentul României
  Lege
  Parlamentul României
 2. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Nr. 1177 / 27 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 3. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului. Nr. 95 / 27 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 4. Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate. Nr. 96 / 27 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 5. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Nr. 5 / 31 Ianuarie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 6. Ordin privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar. Nr. 150 / 19 Septembrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne
  Ordin
  Ministerul Afacerilor Interne
 7. Ordin privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar. Nr. 21085 / 4 Septembrie 2023, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
  Ordin
  Ministerul Cercetării
 8. Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018. Nr. 2424 / 19 Septembrie 2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 9. Ordin privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2023. Nr. 3304 / 27 Septembrie 2023, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 10. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Gheorghe Diboș“ din comuna Mănești, județul Prahova. Nr. 5893 / 30 August 2023, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 11. Hotărâre în Cauza Oprea și alții împotriva României. Nr. - / 13 Decembrie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
  Hotărâre
  Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Monitorul Oficial numărul 870 din 27 Septembrie 2023

 1. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 1181 / 27 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 2. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 1180 / 27 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 3. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător. Nr. 1179 / 27 Septembrie 2023, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 4. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Centura municipiului Rădăuți“. Nr. 872 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Hotărâre privind închirierea unei părți din imobilul 957, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Nr. 884 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 28 iunie 2023 și la București la 4 iulie 2023, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009. Nr. 889 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 7. Ordin pentru aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, pentru subinvestiția I2.A-B „Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd“, investiția I2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile“, componenta C3 - Managementul deșeurilor. Nr. 2443 / 21 Septembrie 2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ordin
  Ministerul Mediului
 8. Ordin privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Nr. 3301 / 26 Septembrie 2023, Ministerul Sănătății
  Ordin
  Ministerul Sănătății
 9. Ordin privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Nr. 791 / 20 Septembrie 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  Ordin
  Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 10. Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023-2024 . Nr. 6330 / 25 Septembrie 2023, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 11. Hotărâre privind alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România . Nr. 87 / 25 Septembrie 2023, Camera Auditorilor Financiari din România
  Hotărâre
  Camera Auditorilor Financiari din România

Monitorul Oficial numărul 869 din 27 Septembrie 2023

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864. Nr. 393 / 4 Iulie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică. Nr. 398 / 4 Iulie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 506 alin. (1) din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Nr. 399 / 4 Iulie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 4. Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)“. Nr. 873 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei“ din municipiul Galați, județul Galați. Nr. 5896 / 30 August 2023, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 6. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Kids Palace - S.R.L. pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul European Bilingv din municipiul București, sectorul 4. Nr. 6007 / 30 August 2023, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 7. Decizie privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România și stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani. Nr. 16 / 27 Iulie 2023, Colegiul Medicilor din România
  Decizie
  Colegiul Medicilor din România
 8. Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și de aprobare a Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale. Nr. 85 / 20 Septembrie 2023, Autoritatea Națională de Reglementareîn Domeniul Energiei
  Ordin
  Autoritatea Națională de Reglementareîn Domeniul Energiei

Monitorul Oficial numărul 868 din 27 Septembrie 2023

 1. Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. Nr. 55 / 26 Septembrie 2023, Camera Deputaților
  Hotărâre
  Camera Deputaților
 2. Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O aprovizionare sigură și durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziții COM (2023) 165. Nr. 56 / 26 Septembrie 2023, Camera Deputaților
  Hotărâre
  Camera Deputaților
 3. Decizie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală . Nr. 47 / 19 Iunie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție
  Decizie
  Înalta Curte de Casație și Justiție

Monitorul Oficial numărul 867 din 26 Septembrie 2023

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (1) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Nr. 296 / 25 Mai 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 30 iunie 2023 și la 4 iulie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019. Nr. 888 / 20 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, Programului național de investiții „Anghel Saligny“, Programului național de construcții de interes public sau social, precum și a unor cheltuieli de personal. Nr. 891 / 25 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Nr. 892 / 25 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Agenția Națională pentru Sport din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023. Nr. 893 / 25 Septembrie 2023, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Nr. 389 / 26 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 7. Decizie privind numirea unor membri în componența Consiliului Național al Muntelui și pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 29/2023 pentru aprobarea componenței Consiliului Național al Muntelui. Nr. 390 / 26 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 8. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ - S.A.. Nr. M.180 / 22 August 2023, Ministerul Apărării Naționale
  Ordin
  Ministerul Apărării Naționale
 9. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ - S.A.. Nr. 1931 / 31 August 2023, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  Ordin
  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 10. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ - S.A.. Nr. 2589 / 19 Septembrie 2023, Ministerul Finanțelor
  Ordin
  Ministerul Finanțelor
 11. Ordin pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică. Nr. 88 / 22 Septembrie 2023, Autoritatea Națională de Reglementareîn Domeniul Energiei
  Ordin
  Autoritatea Națională de Reglementareîn Domeniul Energiei

Monitorul Oficial numărul 866 din 26 Septembrie 2023

 1. Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Reformarea legislației în domeniul farmaceutic și măsuri de combatere a rezistenței la antimicrobiene - COM (2023) 190 final. Nr. 93 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 2. Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime privind pauzele minime și perioadele minime de repaus zilnic și săptămânal în sectorul transportului ocazional de călători - COM (2023) 256 final. Nr. 92 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 3. Hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Strategia spațială a Uniunii Europene pentru securitate și apărare - JOIN (2023) 9 final. Nr. 94 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 4. Ordin privind aprobarea Sistemului de sancțiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri începând cu anul 2023 pentru intervenția DR10 - „Zone afectate de constrângeri naturale semnificative“ din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027. Nr. 390 / 21 Septembrie 2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Ordin
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 5. Ordin privind declasarea parțială a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casa „cu geamuri bombate“, situat în str. Calomfirescu Radu nr. 15, sectorul 3, București, având cod LMI B-II-m-B-18286, respectiv declasarea corpului identificat cu numărul cadastral 224657-C3 - garaj. Nr. 3087 / 8 Iunie 2023, Ministerul Culturii
  Ordin
  Ministerul Culturii
 6. Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022. Nr. 774 / 18 Septembrie 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  Ordin
  Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Monitorul Oficial numărul 865 din 26 Septembrie 2023

 1. Sentință civilă Secția contencios administrativ și fiscal. Nr. 80/2019 / 12 Iulie 2019, Curtea de Apel Iași
  Sentință civilă
  Curtea de Apel Iași

Monitorul Oficial numărul 864 din 25 Septembrie 2023

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, în interpretarea dată prin Decizia nr. 43 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Nr. 375 / 29 Iunie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Tudor Buzatu din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Nr. 386 / 25 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 3. Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Corvin-Laurențiu Bangu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Nr. 387 / 25 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 4. Decizie privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării jalonului 432, aferent reformei 7 - Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate din Planul național de redresare și reziliență (PNRR). Nr. 388 / 25 Septembrie 2023, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 5. Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism și cultură, investiția 7, aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.515/2023. Nr. 3401 / 21 Septembrie 2023, Ministerul Culturii
  Ordin
  Ministerul Culturii

Monitorul Oficial numărul 863 din 25 Septembrie 2023

 1. Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice gigabit și de abrogare a Directivei 2014/61/UE (Actul privind infrastructura gigabit) - COM (2023) 94 final. Nr. 79 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 2. Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2009/102/CE și (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește extinderea și îmbunătățirea suplimentară a utilizării instrumentelor și proceselor digitale în domeniul dreptului societăților comerciale - COM (2023) 177 final. Nr. 80 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 3. Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de produse bazate pe tehnologie care contribuie la obiectivul zero emisii nete (Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete) - COM (2023) 161 final. Nr. 81 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 4. Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.227/2011 și (UE) 2019/942 în vederea îmbunătățirii protecției Uniunii împotriva manipulării pieței în cadrul pieței angro de energie - COM (2023) 147 final. Nr. 82 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 5. Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/24/CE a Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită pentru plumb, compușii anorganici ai acestuia și diizocianați - COM (2023) 71 final. Nr. 83 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 6. Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii - COM (2023) 194 final. Nr. 85 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 7. Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind justificarea și comunicarea afirmațiilor explicite legate de mediu (Directiva privind afirmațiile legate de mediu) - COM (2023) 166 final. Nr. 84 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 8. Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea corupției, de înlocuire a Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului și a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunității Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene și de modificare a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului - COM (2023) 234 final. Nr. 87 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României
 9. Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transferul de proceduri în materie penală - COM (2023) 185 final. Nr. 86 / 20 Septembrie 2023, Senatul României
  Hotărâre
  Senatul României