Abonare newsletter

Abonează-te pentru a primi notificări automate de fiecare dată când este publicat un Monitor Oficial nou.
Manage your newsletter subscriptions
Se afișează 1 - 100 din 88102 acte nomative (1332 monitoare oficiale)

Monitorul Oficial numărul 347 din 12 April 2024

 1. Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen. Nr. 34 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Ordonanță de urgență
  Guvernul României
 2. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor de pensie în aplicarea prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare, și (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Acordului Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a prevederilor acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Nr. 322 / 3 Aprilie 2024, Casa Națională De Pensii Publice
  Ordin
  Casa Națională De Pensii Publice
 3. Ordin privind aprobarea procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul facilității prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricole. Nr. 748 / 10 Aprilie 2024, Agenția Națională de Administrare Fiscală
  Ordin
  Agenția Națională de Administrare Fiscală

Monitorul Oficial numărul 346 din 12 April 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 din Codul de procedură civilă. Nr. 683 / 12 Decembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Nr. 365 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2024 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat. Nr. 366 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-Mihai Dorle a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Satu Mare. Nr. 118 / 12 Aprilie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 5. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderașc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud. Nr. 119 / 12 Aprilie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 6. Decizie privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru asigurarea elaborării Strategiei naționale privind inovarea în sectorul public pentru perioada 2025-2029 și a planului de acțiune aferent. Nr. 121 / 12 Aprilie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 7. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Mădălin Enache a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Prahova. Nr. 120 / 12 Aprilie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 8. Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 269/2022 privind constituirea Comitetului interministerial pentru aplicarea sancțiunilor internaționale. Nr. 122 / 12 Aprilie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru
 9. Decizie privind aprobarea actelor adiționale nr. 5 la contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiționalități pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea implementării obligațiilor de serviciu public feroviar din România, precum și pentru aprobarea metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziționat cu fonduri europene. Nr. 67 / 11 Aprilie 2024, Autoritatea pentru Reformă Feroviară
  Decizie
  Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Monitorul Oficial numărul 345 din 12 April 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma „ori a cărei săvârșire se pregătește“. Nr. 620 / 21 Noiembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă. Nr. 701 / 12 Decembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Ordin privind acordarea acreditării unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János“ din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare. Nr. 3796 / 13 Februarie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 4. Ordin privind acordarea acreditării unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviță“ din municipiul Brașov, județul Brașov. Nr. 3797 / 13 Februarie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 5. Ordin privind ridicarea acreditării și intrarea în lichidare a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino“ din municipiul Constanța, județul Constanța. Nr. 3805 / 15 Februarie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 6. Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Rákossi Lajos“ din comuna Gheorghe Doja, județul Mureș. Nr. 3806 / 15 Februarie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 7. Cuantum total Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) . Nr. - / 12 Aprilie 2024, Partide Politice
  Cuantum total
  Partide Politice

Monitorul Oficial numărul 344 din 12 April 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, ale art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Nr. 722 / 12 Decembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Ordin privind completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011. Nr. 573 / 1 Februarie 2024, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  Ordin
  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 3. Ordin privind completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011. Nr. 180 / 18 Februarie 2024, Institutul Național de Statistică
  Ordin
  Institutul Național de Statistică
 4. Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internațional a Aeroportului „Ștefan cel Mare“ Suceava. Nr. 919 / 9 Aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Ordin
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 5. Ordin pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii. Nr. 665 / 29 Martie 2024, Agenția Națională de Administrare Fiscală
  Ordin
  Agenția Națională de Administrare Fiscală
 6. Ordin privind acordarea a două titluri de parc industrial Societății GEVAGRO - S.R.L.. Nr. 1156 / 8 Aprilie 2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Ordin
  Ministerul Dezvoltării
 7. Ordin privind ridicarea autorizației de funcționare provizorie și intrarea în lichidare a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Garmy Kids“ din municipiul București, sectorul 4. Nr. 3724 / 5 Februarie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 8. Ordin privind acordarea acreditării unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Carol I“ Fetești din municipiul Fetești, județul Ialomița. Nr. 3725 / 5 Februarie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 9. Ordin privind acordarea acreditării unității de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Anastasia“ din municipiul Constanța, județul Constanța. Nr. 3807 / 15 Februarie 2024, Ministerul Educației
  Ordin
  Ministerul Educației
 10. Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului național și ale Adunării generale naționale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Nr. 8/2CN / 28 Martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Decizie
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Monitorul Oficial numărul 343 din 12 April 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (1), (2) și (4) și ale art. 818 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă. Nr. 531 / 24 Octombrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum și ale art. 91 alin. (3) lit. b) din Codul penal. Nr. 628 / 21 Noiembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Hotărâre privind numirea domnului Drăgușin Virgil în funcția de prefect al județului Gorj. Nr. 348 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Hotărâre privind numirea doamnei Visirin Florina-Doris în funcția de prefect al județului Hunedoara. Nr. 349 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Hotărâre privind numirea domnului Guzgă Constantin-Felix în funcția de prefect al județului Iași. Nr. 350 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Hotărâre privind numirea domnului Bourceanu Adrian în funcția de prefect al județului Neamț. Nr. 351 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 7. Hotărâre privind numirea domnului Nicolae Ștefan în funcția de prefect al județului Olt. Nr. 352 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 8. Hotărâre privind numirea domnului Drăgănescu Emil în funcția de prefect al județului Prahova. Nr. 353 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 9. Hotărâre privind numirea doamnei Mitran-Piticu Valentina-Veronica în funcția de prefect al județului Teleorman. Nr. 355 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 10. Hotărâre privind numirea domnului Tibil Ioan în funcția de prefect al județului Satu Mare. Nr. 354 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 11. Hotărâre privind numirea domnului Iorga Marius-Eusebiu în funcția de prefect al județului Vrancea. Nr. 356 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 12. Hotărâre privind numirea domnului Toader Mugur-Mihai în funcția de prefect al municipiului București. Nr. 357 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 13. Hotărâre privind numirea domnului Heler Sandu în funcția de subprefect al județului Alba. Nr. 358 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 14. Hotărâre privind numirea doamnei Breșug Cristina în funcția de subprefect al județului Botoșani. Nr. 359 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 15. Hotărâre privind numirea doamnei Toma-Șerban Ileana în funcția de subprefect al județului Dolj. Nr. 361 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 16. Hotărâre privind numirea domnului Fătu Dragoș-Gelu în funcția de subprefect al județului Brăila. Nr. 360 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 17. Hotărâre privind numirea domnului Pura Dorin-Alexandru în funcția de subprefect al județului Sălaj. Nr. 363 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 18. Hotărâre privind numirea domnului Tănase Mircea-Adi în funcția de subprefect al județului Prahova. Nr. 362 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 19. Hotărâre privind numirea doamnei Minea Maria în funcția de subprefect al județului Sibiu. Nr. 364 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României

Monitorul Oficial numărul 342 din 12 April 2024

 1. Hotărâre privind eliberarea domnului Perianu Radu-Valeriu din funcția de prefect al județului Argeș. Nr. 319 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 2. Hotărâre privind eliberarea domnului Bogdănel Lucian-Gabriel din funcția de prefect al județului Bacău. Nr. 320 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 3. Hotărâre privind eliberarea domnului Gavril Claudiu-Sorin din funcția de prefect al județului Galați. Nr. 322 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 4. Hotărâre privind eliberarea domnului Barbu Valentin din funcția de prefect al județului Călărași. Nr. 321 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 5. Hotărâre privind eliberarea domnului Marian Călin-Petru din funcția de prefect al județului Hunedoara. Nr. 324 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 6. Hotărâre privind eliberarea domnului Popescu Iulian-Vasile din funcția de prefect al județului Gorj. Nr. 323 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 7. Hotărâre privind eliberarea domnului Cojocaru Petru-Bogdan din funcția de prefect al județului Iași. Nr. 325 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 8. Hotărâre privind eliberarea domnului Niță Vasile-Adrian din funcția de prefect al județului Neamț. Nr. 326 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 9. Hotărâre privind eliberarea domnului Nanu Virgiliu-Daniel din funcția de prefect al județului Prahova. Nr. 328 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 10. Hotărâre privind eliberarea domnului De Mezzo Mario-Lucian din funcția de prefect al județului Olt. Nr. 327 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 11. Hotărâre privind eliberarea domnului Epure Haralambie din funcția de prefect al județului Teleorman. Nr. 330 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 12. Hotărâre privind eliberarea domnului Roca Radu-Tiberiu din funcția de prefect al județului Satu Mare. Nr. 329 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 13. Hotărâre privind eliberarea domnului Halici Nicușor din funcția de prefect al județului Vrancea. Nr. 331 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 14. Hotărâre privind eliberarea domnului Hopincă Rareș din funcția de prefect al municipiului București. Nr. 332 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 15. Hotărâre privind eliberarea domnului Mureșan Corneliu din funcția de subprefect al județului Alba. Nr. 333 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 16. Hotărâre privind eliberarea domnului Manolache Tiberiu din funcția de subprefect al județului Botoșani. Nr. 334 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 17. Hotărâre privind eliberarea domnului Patrașcu Lucian din funcția de subprefect al județului Brașov. Nr. 335 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 18. Hotărâre privind eliberarea domnului Boboc Adin din funcția de subprefect al județului Brăila. Nr. 336 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 19. Hotărâre privind eliberarea domnului Ciortea Răzvan-Iulian din funcția de subprefect al județului Cluj. Nr. 337 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 20. Hotărâre privind eliberarea domnului Roșca Nicușor din funcția de subprefect al județului Dolj. Nr. 338 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 21. Hotărâre privind eliberarea domnului Drăgănescu Emil din funcția de subprefect al județului Prahova. Nr. 340 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 22. Hotărâre privind eliberarea doamnei Bordușanu Constantina-Anca din funcția de subprefect al județului Gorj. Nr. 339 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 23. Hotărâre privind eliberarea domnului Florea Gabriel din funcția de subprefect al județului Sibiu. Nr. 342 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 24. Hotărâre privind eliberarea domnului Florian Florin din funcția de subprefect al județului Sălaj. Nr. 341 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 25. Hotărâre privind eliberarea domnului Ionescu Sorin-Gabriel din funcția de subprefect al județului Timiș. Nr. 343 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 26. Hotărâre privind numirea domnului Predescu Lucian-Dragoș în funcția de prefect al județului Argeș. Nr. 344 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 27. Hotărâre privind numirea domnului Deculescu Valentin-Dumitru în funcția de prefect al județului Călărași. Nr. 346 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 28. Hotărâre privind numirea domnului Ilișanu Claudiu-Augustin în funcția de prefect al județului Bacău. Nr. 345 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României
 29. Hotărâre privind numirea doamnei Naggar Andreea-Anamaria în funcția de prefect al județului Galați. Nr. 347 / 11 Aprilie 2024, Guvernul României
  Hotărâre
  Guvernul României

Monitorul Oficial numărul 341 din 12 April 2024

 1. Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada aprilie-mai 2024. Nr. 691 / 10 Aprilie 2024, Ministerul Finețelor
  Ordin
  Ministerul Finețelor
 2. Decizie privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Nr. 1/1AGN / 29 Martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Decizie
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
 3. Decizie pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2019 privind întocmirea și eliberarea certificatului profesional curent. Nr. 4/2CN / 28 Martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Decizie
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
 4. Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de litigii ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Nr. 5/2CN / 28 Martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Decizie
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
 5. Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Nr. 7/2CN / 28 Martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Decizie
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Monitorul Oficial numărul 340 din 12 April 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (3) din Codul de procedură penală cu referire la art. 107-110 din același act normativ. Nr. 633 / 21 Noiembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „de până la“ din cuprinsul art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a dispozițiilor art. 21 alin. (2) din aceeași ordonanță, a sintagmei „de până la“ din cuprinsul art. 14 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a dispozițiilor art. 14 alin. (5) din aceeași anexă, a dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a sintagmei „structurile centrale ale instituțiilor“ din cuprinsul art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 și a dispozițiilor art. 38 alin. (2) și (3) din Legea-cadru nr. 153/2017. Nr. 733 / 14 Decembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 3. Decizie pentru eliberarea doamnei Andreea Anamaria Naggar, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Nr. 117 / 11 Aprilie 2024, Primul-Ministru
  Decizie
  Primul-Ministru

Monitorul Oficial numărul 339 din 11 April 2024

 1. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești. Nr. 682 / 12 Decembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României
 2. Hotărâre privind aducerea la cunoștința publică a semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale admise la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024. Nr. 14H / 11 Aprilie 2024, Biroul Electoral Central
  Hotărâre
  Biroul Electoral Central

Monitorul Oficial numărul 338 din 11 April 2024

 1. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță. Nr. 87 / 10 Aprilie 2024, Paramentul României
  Lege
  Paramentul României
 2. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță. Nr. 779 / 10 Aprilie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 3. Lege pentru declararea lui Aurel Vlaicu Erou al Națiunii Române. Nr. 88 / 10 Aprilie 2024, Paramentul României
  Lege
  Paramentul României
 4. Decret privind promulgarea Legii pentru declararea lui Aurel Vlaicu Erou al Națiunii Române. Nr. 780 / 10 Aprilie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 5. Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Nr. 89 / 10 Aprilie 2024, Paramentul României
  Lege
  Paramentul României
 6. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice . Nr. 781 / 10 Aprilie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 7. Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului. Nr. 90 / 10 Aprilie 2024, Paramentul României
  Lege
  Paramentul României
 8. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului. Nr. 782 / 10 Aprilie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 9. Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor. Nr. 91 / 10 Aprilie 2024, Paramentul României
  Lege
  Paramentul României
 10. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor. Nr. 783 / 10 Aprilie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 11. Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler. Nr. 786 / 10 Aprilie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 12. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer. Nr. 787 / 10 Aprilie 2024, Președintele României
  Decret
  Președintele României
 13. Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. (1) și (3), ale art. 80 alin. (2) lit. d) și ale art. 83 alin. (1) lit. a) din Codul penal, precum și ale art. 318 alin. (1) și ale art. 480 alin. (1) din Codul de procedură penală. Nr. 629 / 21 Noiembrie 2023, Curtea Constituțională a României
  Decizie
  Curtea Constituțională a României