Exemplu de Certificat Constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului