Exemplu de Carte de identitate pentru cetățeni români